Osuszacze adsorpcyjne gorąco regenerowane RC-DRY | Omega-Air


Produkty

Osuszacze adsorpcyjne gorąco regenerowane RC-DRY

Osuszacze adsorpcyjne RC-DRY zostały zaprojektowane do ciągłego oddzielania pary wodnej od sprężonego powietrza, zmniejszając w ten sposób punkt rosy. Działanie suszarki wymaga dwóch kolumn obsługiwanych na przemian. Ciepło suszarek kompresyjnych nie potrzebuje żadnego dodatkowego źródła energii do regeneracji adsorbentu, ponieważ w pełni lub częściowo wykorzystują ciepło wytworzone podczas sprężania powietrza w sprężarce. Adsorpcja i regeneracja zachodzą pod ciśnieniem, co oznacza, że sprężone powietrze nie jest marnowane na obniżenie ciśnienia. Suszarka składa się z dwóch kolumn wypełnionych kulkami pochłaniającymi wilgoć, chłodzonych wodą wymienników ciepła, sterownika z wyświetlaczem LCD, zaworów, manometrów i konstrukcji wsporczej. Sprawdzona solidna konstrukcja umożliwia wydajne i niezawodne działanie, szybki montaż i prostą konserwację.

Osuszacz RC-DRY

Charakterystyka

  • operating presure: 4 to 11 bar
  • inlet air temperature range: 140 to 200 °C
  • pressure dew points: -20 °C
  • flow rate: 390 to 20.200 Nm3/h
  • average compressed air consumption: 0 %

Zastosowania

  • compressed air systems
Osuszacz RC-DRY


Galeria zdjęć produktu