Generatory azotu i tlenu | Omega-Air


Produkty

Generatory azotu i tlenu

Generatory azotu i generatory tlenu wydobywają dostępny azot / tlen z otaczającego powietrza z innych gazów, stosując technologię adsorpcji zmiennociśnieniowej (PSA). Pierwszym krokiem w procesie PSA jest przepływ sprężonego powietrza przez kombinację filtrów i wieży z węglem aktywnym w celu usunięcia pyłu, oleju i wody. Oczyszczone powietrze jest następnie kierowane do jednego z dwóch zbiorników ciśnieniowych wypełnionych węglowymi sitami molekularnymi (CMS). Pozostałe zanieczyszczenia, takie jak dwutlenek węgla i wilgoć resztkowa, są adsorbowane przez CMS na wejściu do złoża adsorbentu. Proces PSA w generatorach tlenu jest bardzo podobny jak w generatorach azotu. Same węglowe sita molekularne (CMS) są zastępowane przez sita molekularne (MS).

nitrogen-generators-main-1

oxygen-generators-main-2