Chłodnice powietrza ACW | Omega-Air


Produkty

Chłodnice powietrza ACW

ACW – seria dochładzaczy chłodzonych cieczą została zaprojektowana by zredukować temperaturę sprężonego powietrza i tym samym zmniejszyć ilość pary wodnej w sieci sprężonego powietrza. Gorące sprężone powietrze/gaz przechodzi przez tuby. Ciecz chłodząca przechodzi wokół tub w kierunku przeciwnym do przepływu powietrza.

Chłodnica ACW

Charakterystyka

  • operating pressure: 0 to 16 bar
  • operating temp. range: 1,5 to 200 °C

Zastosowania

  • Automotive
  • Electronics
  • Food & Beverage
  • Chemical
  • Petrochemical
  • Plastics
  • Paint
  • General industrial application
Chłodnica ACW

Pliki do pobrania