Stacje kogeneracji | Omega-Air


Produkty

Stacje kogeneracji

Niskie koszty energii elektrycznej i ciepła, niskie koszty eksploatacji, wyższa wydajność energetyczna, zwiększona niezawodność dostawy energii, wykorzystanie energii niezależnej od sieci publicznej, duża oszczędność energii pierwotnej, produkcja energii przyjaznej dla środowiska, Redukcja emisji gazów cieplarnianych (CO2) oraz emisji innych gazów szkodliwych (CO, SO2, NOx), Ekologiczne zasoby paliw (gaz ziemny, gaz płynny, olej opałowy lub oleje roślinne, biodiesel, biomasa)

MICRO COGENERATION stations

Charakterystyka

  • electric power: 47 to 1500 kW
  • heat power: 63 to 1848 kW

Zastosowania

  • simultaneous production of electric and heat energy
MICRO COGENERATION stations