Małe biogazownie | Omega-Air


Produkty

Małe biogazownie

Mikrobiogazownia typu MiBP to system modułowy gdzie odpady gospodarcze (odchody zwierzęce w postaci ciekłego nawozu, gnojówki, odpadów rolniczych) są wykorzystywane jako substrat do produkcji biogazu w oparciu o proces beztlenowej fermentacji.

MICRO BIOGAS plants

Charakterystyka

  • electric power: 10 to 50 kW
  • heat power: 15 to 80 kW

Zastosowania

  • farms with organic wastes
MICRO BIOGAS plants