Osuszacze helu He | Omega-Air


Produkty

Osuszacze helu He

Osuszacze helu He

Osuszacze sprężonego helu (He Dryers) przeznaczone są do ciągłego oddzielania pary wodnej od sprężonego helu, obniżając w ten sposób jego ciśnieniowy punkt rosy

 

Ponieważ hel jest gazem obojętnym, który ma wiele podobieństw do powietrza, można go używać z naszymi standardowymi produktami do jego oczyszczania i osuszania.

 

Ponieważ wiele gałęzi przemysłu może skorzystać z jego unikalnych właściwości w celu optymalizacji wydajności i produktywności, obniżenia kosztów pracy i zwiększenia bezpieczeństwa operacji, bardzo ważne jest wcześniejsze określenie technologii, która będzie najlepiej pasować do danego zastosowania helu.

 

He-A-B-F-DRY to różne serie niskociśnieniowych, bezcieplnych, regenerowanych osuszaczy adsorpcyjnych He

 

He-HP-DRY to seria wysokociśnieniowych osuszaczy adsorpcyjnych z regeneracją bez ogrzewania

 

He-R-DRY to seria niskociśnieniowych osuszaczy adsorpcyjnych He regenerowanych na gorąco

 

He-HPR-DRY to seria wysokociśnieniowych osuszaczy adsorpcyjnych z regeneracją ciepła

 

Charakterystyka suszarek He

  *ciśnienie robocze od 5 do 420 barg

  * zakres temperatur pracy (wlot)

  * 1,5 do 50°C

  * ciśnieniowy punkt rosy -25 do -70°C

  * natężenie przepływu na żądanie

  * kod konstrukcyjny dla zbiorników ciśnieniowych EN 13445

 *  grupa płynów 2

 

Aplikacje

• Produkcja półprzewodników

• Wykrywanie nieszczelności (klimatyzacja)

• Podnoszenie

• Oddychanie (Helioks)

• Chłodzenie

• Inertyzacja

 

Dane wymagane do przygotowania oferty

• Aplikacja

• Ciśnienie wlotowe

• Natężenie przepływu wlotowego

• Temperatura na wlocie

• Wymagany wylot Ciśnieniowy punkt rosy (PDP)