Puryfikatory Osuszacz CNG | Omega-Air


Produkty

Puryfikatory Osuszacz CNG

Osuszacze sprężonego gazu ziemnego - osuszacze CNG

Osuszacze sprężonego gazu ziemnego (osuszacze CNG) są przeznaczone do ciągłego oddzielania pary wodnej od sprężonego gazu ziemnego, obniżając w ten sposób punkt rosy.

 

 

Osuszacze CNG-DRY są zwykle wykonywane na zamówienie, aby spełnić określone wymagania projektowe. Dostępnych jest kilka wersji w zależności od ciśnienia roboczego i typu regeneracji.

 

G-DRY są sterowane ręcznie i bez regeneracji. Po nasyceniu osuszacza istnieje możliwość wymiany materiału adsorpcyjnego lub jego regeneracji za pomocą zewnętrznego systemu regeneracji.

 

CNG-R-DRY posiada dwie kolumny pracujące naprzemiennie. Adsorpcja odbywa się pod ciśnieniem w pierwszej kolumnie, podczas gdy druga kolumna jest regenerowana cieplnie.

 

CNG-HP-DRY ( wysokociśnieniowe ) posiada również dwie kolumny pracujące naprzemiennie. Regeneracja odbywa się niewielką porcją już wysuszonego CNG pod ciśnieniem otoczenia. Purge CNG jest wpuszczany do strony ssącej sprężarki.

 

Charakterystyka osuszaczy CNG

  ciśnienie robocze 0,1-420 bar

  temperatura pracy (wlot)

  1,5 do 60°C

  ciśnieniowy punkt rosy -40°C

  natężenie przepływu na żądanie

  kod konstrukcyjny dla zbiorników ciśnieniowych EN 13445

  grupa płynów 1

 

Aplikacje

• Aplikacje CNG

• petrochemia

• gaz

 

 

DANE NIEZBĘDNE DO PRZYGOTOWANIA WYCENY

• Ciśnienie wlotowe

• Temperatura na wlocie

• Zawartość wody wlotowej

• Preferowany typ osuszacza (AUTOMATYCZNY / RĘCZNY)

• Preferowany typ regeneracji (BEZ CIEPŁA / CIEPŁO / WYMIANA ADSORBENTA / ZEWNĘTRZNA JEDNOSTKA REGENERACYJNA)

• Dostępność wody chłodzącej (TAK/NIE). Jeśli tak, temperatura wody chłodzącej.

• Możliwość doprowadzenia gazu regeneracyjnego do strony ssącej sprężarki (TAK/NIE)