Seria CDI 16B 16 bar | Omega-Air


Produkty

Seria CDI 16B 16 bar

CDI16B został zaprojektowany do w pełni automatycznego zrzucania kondensatu lub innych, nieagresywnych cieczy z systemu (1) sprężonego powietrza. To urządzenie może być zainstalowane jako zewnętrzny drenaż przy którejkolwiek z poniższych aplikacji. Kondensat zostaje zgromadzony w zbiorniku a gdy jego poziom jest wystarczająco wysoki, zostaje on zrzucony z systemu bez jakichkolwiek strat sprężonego powietrza. Elektroniczny system kontroli został wyposażony w precyzyjny czujnik, który steruje elektrozaworem odpowiadającym za zrzut kondensatu. Specjalny samo-czyszczący się zawór zapobiega przedostawaniu się zanieczyszczeń i przerywaniu funkcji Cdi16B. Dci16B został także wyposażony w alarm operacji, wskaźnik LED oraz przycisk testowy.

CDI 16B series

Charakterystyka

  • operating pressure: 16 bar
  • drain capacity: 45 l/h
  • connections: ½’’
  • operating temp. range: 1,5 to 65 °C

Zastosowania

  • air compressor (piston or screw)
  • after-cooler
  • cyclone condensate separator
  • pressure vessel/air tank
  • air dryer
  • air filter
CDI 16B series


Galeria zdjęć produktu