Kolumny węglowe TAC | Omega-Air


Produkty

Kolumny węglowe TAC

Wieże TAC z węglem aktywnym zostały zaprojektowane do separacji oparów oleju od sprężonego powietrza (suchy typ separacji). Seria TAC jest wykonana z wysokiej jakości stali węglowej. Dystrybutory przepływu zapewniają jednolitą dystrybucję przepływu powietrza przez całe łoże z węglem aktywnym. Opary oleju jak i niektóre węglowodory  zostają odseparowane w wyniku procesu adsorbcji. Super dokładny filtr koalescencyjny należy instalować na początku systemu filtracji. Kolejno montowana jest TAC oraz filtr przeciwpyłowy z dokładnością do 1 µm aby chronić dalszą część linii przed pyłem węglowym. Wersja wysokociśnieniowa dostępna na życzenie klienta.

Kolumna TAC

Charakterystyka

  • operating presure: 0 to 16 bar
  • operating temp. range: 1,5 to 45 °C

Zastosowania

  • automotive
  • electronics
  • food & beverage
  • chemical
  • petrochemical
  • plastics
  • paint
  • general industrial application
Kolumna TAC