Osuszacze chłodniczo adsorpcyjne COM-DRY | Omega-Air


Produkty

Osuszacze chłodniczo adsorpcyjne COM-DRY

Osuszacze COM-DRY zostały zaprojektowane do ciągłej separacji pary wodnej od sprężonego powietrza co wiąże się z obniżeniem punktu rosy. Proces osuszania odbywa się w dwóch fazach. Osuszacz ziębniczy eliminuje większą część wody, obniżając punk rosy do PDP +3 °C. Dalsza redukcja punktu rosy (do PDP -70 °C) jest przeprowadzana przez osuszacz adsorpcyjny.  Zasada operacji tego osuszacza jest prostsza w porównaniu do innych osuszaczy regenerowanych na ciepło podczas gdy średnia utrata sprężonego powietrza oscyluje w granicy 4,6 %.

Osuszacz COM-DRY

Charakterystyka

  • Operating presure: 4 - 16 bar
  • Operating temperature: 1,5 °C to 60 °C
  • Pressure dew points: -40 °C (-25, -70)

Zastosowania

  • compressed air systems
Osuszacz COM-DRY