Osuszacze adsorpcyjne F-DRY | Omega-Air


Produkty

Osuszacze adsorpcyjne F-DRY

Seria osuszaczy adsorbcyjnych F-DRY została zaprojektowana by oddzielać wilgoć od sprężonego powietrza tym samym obniżając punkt rosy całego systemu. Osiszacze F-DRY składają się z dwóch kolumn wypełnionych wkładem osuszającym, sterownika z wyświetlaczem LCD, zaworami, manometrami, wspornikami oraz odpowiednimi obudowami z wymaganymi elementami filtracyjnymi. Adsorbcja odbywa się w pierwszej kolumnie i przebiega pod ciśnieniem podczas gdy druga kolumna jest w trakcie regeneracji z porcją już osuszonego sprężonego powietrza o temperaturze otoczenia. Gdy pierwsza kolumna zostanie nasycona do pewnego poziomu, następuje przełączenie kolumn i proces adsorbcji odbywa się kolumnie drugiej bez spadku ciśnienia na króćcu wyjściowym osuszacza. Regeneracja nasyconego złoża jest możliwa dzięki niewielkiej ilości suchego, sprężonego powietrza które ulega nagłemu rozprężeniu i staje się ekstremalnie suche. Ta porcja ekstremalnie suchego, rozprężonego powietrza, nazywana także »powietrzem oczyszczającym« jest następnie kierowana do nasyconej kolumny w kierunku przeciwnym do kierunku przepływu w celu usunięcia zaadsorbowanych cząsteczek wody ze złoża i uwolnienia ich z powrotem do otoczenia.

Osuszacz F-DRY

Charakterystyka

  • operating presure: 4 to 16 bar
  • operating temp. range: 1,5 to 60 °C
  • pressure dew points: -40 °C( -25 °C / -70 °C)
  • flow rate: 1200 to 6500 Nm³h

Zastosowania

  • compressed air systems
Osuszacz F-DRY